» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Kalendarz roku szkolnego

Tytuł:  Kalendarz roku szkolnego
Opracowano w oparciu o:
 • § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Poz. 1603, z późn. zm.)
 • art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230)
 • § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 2223, z późn. zm.)
 • § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1644)
 • § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Poz. 1603, z późn. zm.)


 • Załączniki:
  1) kalendarz roku szkolnego 2023/2024 Typ: PDF, Rozmiar: 54.11 KB

  Data dokumentu: 2023-09-01

  Data wprowadzenia: 2023-09-30

  WIĘCEJ »
  POWRÓT