» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Kalendarz roku szkolnego

Tytuł:  Kalendarz roku szkolnego
Opracowano w oparciu o:
 • § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz.U. Nr 46, poz.432 z późniejszymi zmianami ) oraz § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolne go (Dz.U.poz.1603)
 • rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ( Dz.U. Nr 130 poz.906) z późn. zmianami
 • WO


 • Załączniki:
  1) Kalendarz na rok szkolny 2022/2023 Typ: PDF, Rozmiar: 523.57 KB

  Data dokumentu: 2022-09-01

  Data wprowadzenia: 2022-09-18

  WIĘCEJ »
  POWRÓT