Rejestr zmian w dokumentach i menu BIP

2023-12-05

Edycja dokumentu: Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego
Utworzenie dokumentu: Rozstrzygnięcie

2023-11-24

Edycja dokumentu: Zapytanie ofertowe
Termin składania oferty: do dnia 27.11.2023r. do godziny 14.00
Termin wykonania umowy: do dnia 15.12.2023r

Edycja dokumentu: Zapytanie ofertowe
Termin składania oferty:
do dnia 27.11.2023r. do godziny 14.00
Termin wykonania umowy:
do dnia 15.12.2023r


2023-11-15

Edycja dokumentu: Zapytanie ofertowe
Termin składania oferty:
do dnia 15.12.2023r. do godziny 14.00

Edycja dokumentu: Zapytanie ofertowe
Termin składania oferty:
do dnia 05.12.2022r. do godziny 14.00


2023-11-03

Edycja dokumentu: Psycholog - mgr Ilona Banasik
w roku szkolnym 2023/2024
przyjmuje uczniów i rodziców w niżej podanych porach
poniedziałek 9:30 – 14:30
wtorek 9:00 – 14:30
środa 8:30 – 12:00

Edycja dokumentu: Psycholog - mgr Ilona Banasik w roku szkolnym 2023/2024 przyjmuje uczniów i rodziców w niżej podanych porach poniedziałek 9:30 – 14:30 wtorek 9:00 – 14:30 środa 8:30 – 12:00
Edycja dokumentu: Psycholog - mgr Ilona Banasik

2023-09-30

Edycja dokumentu: Pedagog Szkolny

mgr Katarzyna Gottwald - Tomaszewska
przyjmuje uczniów i rodziców w niżej podanych porach
poniedziałek 8:00 - 14:00
wtorek 8:00 - 14:00
środa 8:00 - 14:00
czwartek 10:00 - 16:00
piątek 8:00 - 14:00

Edycja dokumentu: Pedagog Szkolny

Pedagog szkolny
mgr Katarzyna Gottwald - Tomaszewska

przyjmuje uczniów i rodziców w niżej podanych porach
poniedziałek 8:00 - 14:00
wtorek 8:00 - 14:00
środa 8:00 - 14:00
czwartek 10:00 - 16:00
piątek 8:00 - 14:00

Edycja dokumentu: Pedagog Szkolny

Pedagog szkolny
mgr Katarzyna Gottwald - Tomaszewska

przyjmuje uczniów i rodziców w niżej podanych porach
poniedziałek 8:00 - 14:00
wtorek 8:00 - 14:00
środa 8:00 - 14:00
czwartek 10:00 - 16:00
piątek 8:00 - 14:00

Edycja dokumentu: Kalendarz roku szkolnego
Opracowano w oparciu o:
 • § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Poz. 1603, z późn. zm.)
 • art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230)
 • § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 2223, z późn. zm.)
 • § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1644)
 • § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Poz. 1603, z późn. zm.)

 • Edycja dokumentu: Kalendarz roku szkolnego
  Opracowano w oparciu o:
  • § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz.U. Nr 46, poz.432 z późniejszymi zmianami ) oraz § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolne go (Dz.U.poz.1603)
  • rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ( Dz.U. Nr 130 poz.906) z późn. zmianami
  • WO

  • Edycja dokumentu: Kalendarz roku szkolnego
   Opracowano w oparciu o:
   • § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz.U. Nr 46, poz.432 z późniejszymi zmianami ) oraz § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolne go (Dz.U.poz.1603)
   • rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ( Dz.U. Nr 130 poz.906) z późn. zmianami
   • WO

   • Edycja dokumentu: Kalendarz roku szkolnego
    Opracowano w oparciu o:
    • § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz.U. Nr 46, poz.432 z późniejszymi zmianami ) oraz § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolne go (Dz.U.poz.1603)
    • rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ( Dz.U. Nr 130 poz.906) z późn. zmianami
    • WO

    • Edycja dokumentu: Psycholog - mgr Ilona Banasik
     Edycja dokumentu:
     Utworzenie dokumentu: Pedagog Specjalny - mgr Hanna Penz
     Utworzenie pozycji menu: Pedagog specjalny
     Edycja dokumentu: Pedagog Szkolny

     2022-12-09

     Edycja dokumentu: Statuty obowiązujące w szkole
     Edycja dokumentu: Statuty obowiązujące w szkole

     2022-12-01

     Edycja dokumentu: Zapytanie ofertowe
     Termin składania oferty:
     do dnia 05.12.2022r. do godziny 14.00

     Edycja dokumentu: Zapytanie ofertowe
     Termin składania oferty: do dnia 05.12.2022r. do godziny 14.00

     Edycja dokumentu: Zapytanie ofertowe Termin składania oferty : do dnia 05.12.2022r. do godziny 14.00

     2022-11-22

     Edycja dokumentu: Zapytanie ofertowe

     2022-10-18

     Edycja dokumentu:

     2022-10-13

     Edycja dokumentu: Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych im. Jana Pawła II
     Utworzenie dokumentu: Dyrektor szkoły

     2022-09-18

     Edycja dokumentu: Spotkania z rodzicami
     Edycja dokumentu: Kalendarz roku szkolnego
     Opracowano w oparciu o:
     • § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz.U. Nr 46, poz.432 z późniejszymi zmianami ) oraz § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolne go (Dz.U.poz.1603)
     • rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ( Dz.U. Nr 130 poz.906) z późn. zmianami
     • WO

     • Edycja dokumentu: Rada Pedagogiczna
      Edycja dokumentu:
      Utworzenie dokumentu:
      Utworzenie pozycji menu: Psycholog
      Edycja dokumentu: Pedagog Szkolny
      Edycja dokumentu: Dyrektor szkoły

      2022-05-11

      Edycja dokumentu: Sprawozdanie finansowe za rok 2021

      2022-05-04

      Edycja dokumentu: Zapytanie ofertowe

      2022-01-24

      Utworzenie dokumentu: Planowane zamówienia publiczne na rok 2022

      2021-10-08

      Utworzenie dokumentu: Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego

      2021-10-04

      Edycja dokumentu: Pedagog Szkolny

      2021-09-24

      Edycja dokumentu: Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego
      Usunięcie dokumentu: Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego
      Edycja dokumentu: Zapytanie ofertowe

      2021-09-23

      Edycja dokumentu: Zapytanie ofertowe

      2021-09-03

      Edycja dokumentu: Kalendarz roku szkolnego
      Opracowano w oparciu o:
      • § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz.U. Nr 46, poz.432 z późniejszymi zmianami ) oraz § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolne go (Dz.U.poz.1603)
      • rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ( Dz.U. Nr 130 poz.906) z późn. zmianami
      • WO

      • Edycja dokumentu: Kalendarz roku szkolnego
       Opracowano w oparciu o:
       1. § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz.U. Nr 46, poz.432 z późniejszymi zmianami ) oraz § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolne go (Dz.U.poz.1603)
       2. rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ( Dz.U. Nr 130 poz.906) z późn. zmianami
       3. WO

       4. Edycja dokumentu: Kalendarz roku szkolnego
        opracowano w oparciu o:
        - rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz.432 z późniejszymi zmianami);
        - rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 130 oz.906) z późn. zmianami;
        - WO

        | Następne