Rejestr zmian w dokumentach i menu BIP

2022-12-09

Edycja dokumentu: Statuty obowiązujące w szkole
Edycja dokumentu: Statuty obowiązujące w szkole

2022-12-01

Edycja dokumentu: Zapytanie ofertowe
Termin składania oferty:
do dnia 05.12.2022r. do godziny 14.00

Edycja dokumentu: Zapytanie ofertowe
Termin składania oferty: do dnia 05.12.2022r. do godziny 14.00

Edycja dokumentu: Zapytanie ofertowe Termin składania oferty : do dnia 05.12.2022r. do godziny 14.00

2022-11-22

Edycja dokumentu: Zapytanie ofertowe

2022-10-18

Edycja dokumentu:

2022-10-13

Edycja dokumentu: Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych im. Jana Pawła II
Utworzenie dokumentu: Dyrektor szkoły

2022-09-18

Edycja dokumentu: Spotkania z rodzicami
Edycja dokumentu: Kalendarz roku szkolnego
Opracowano w oparciu o:
 • § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz.U. Nr 46, poz.432 z późniejszymi zmianami ) oraz § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolne go (Dz.U.poz.1603)
 • rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ( Dz.U. Nr 130 poz.906) z późn. zmianami
 • WO

 • Edycja dokumentu: Rada Pedagogiczna
  Edycja dokumentu:
  Utworzenie dokumentu:
  Utworzenie pozycji menu: Psycholog
  Edycja dokumentu: Pedagog Szkolny
  Edycja dokumentu: Dyrektor szkoły

  2022-05-11

  Edycja dokumentu: Sprawozdanie finansowe za rok 2021

  2022-05-04

  Edycja dokumentu: Zapytanie ofertowe

  2022-01-24

  Utworzenie dokumentu: Planowane zamówienia publiczne na rok 2022

  2021-10-08

  Utworzenie dokumentu: Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego

  2021-10-04

  Edycja dokumentu: Pedagog Szkolny

  2021-09-24

  Edycja dokumentu: Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego
  Usunięcie dokumentu: Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego
  Edycja dokumentu: Zapytanie ofertowe

  2021-09-23

  Edycja dokumentu: Zapytanie ofertowe

  2021-09-03

  Edycja dokumentu: Kalendarz roku szkolnego
  Opracowano w oparciu o:
  • § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz.U. Nr 46, poz.432 z późniejszymi zmianami ) oraz § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolne go (Dz.U.poz.1603)
  • rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ( Dz.U. Nr 130 poz.906) z późn. zmianami
  • WO

  • Edycja dokumentu: Kalendarz roku szkolnego
   Opracowano w oparciu o:
   1. § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz.U. Nr 46, poz.432 z późniejszymi zmianami ) oraz § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolne go (Dz.U.poz.1603)
   2. rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ( Dz.U. Nr 130 poz.906) z późn. zmianami
   3. WO

   4. Edycja dokumentu: Kalendarz roku szkolnego
    opracowano w oparciu o:
    - rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz.432 z późniejszymi zmianami);
    - rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 130 oz.906) z późn. zmianami;
    - WO


    2021-08-04

    Edycja dokumentu: Status prawny

    2021-06-02

    Edycja dokumentu:
    Edycja dokumentu:

    2021-05-10

    Edycja dokumentu: Planowane zamówienia publiczne na rok 2021

    2021-05-07

    Utworzenie dokumentu: Planowane zamówienia publiczne na rok 2020
    Edycja dokumentu: Sprawozdanie finansowe

    2021-03-20

    Usunięcie pozycji menu: Samorząd Uczniowski
    Usunięcie dokumentu: Samorzą Uczniowski
    Edycja dokumentu: Sprawozdanie finansowe
    Edycja dokumentu: Sprawozdanie finansowe za rok 2019
    Edycja dokumentu: Sprawozdanie finansowe za rok 2019
    Utworzenie dokumentu: Raport o stanie zapewniania dostępności
    Edycja pozycji menu z: Sprawozdania finanoswe na: Sprawozdania i raporty

    2020-11-27

    Edycja dokumentu: Zapytanie ofertowe
    Utworzenie dokumentu: Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego

    2020-11-16

    Edycja dokumentu: Zapytanie ofertowe
    Edycja dokumentu: Zapytanie ofertowe
    Edycja dokumentu: Zapytanie ofertowe Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na Pakiet umundurowania ucznia klasy wojskowej
    Utworzenie dokumentu: Zapytanie ofertowe
    Utworzenie pozycji menu: Zamówienia publiczne

    2020-09-01

    Edycja dokumentu: Kalendarz roku szkolnego
    opracowano w oparciu o:
    - rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz.432 z późniejszymi zmianami);
    - rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 130 oz.906) z późn. zmianami;
    - WO

    | Następne